Google GA Info Products
Wacom 繪圖手套 (一入)

產品編號:ACK4472501Z

限購數量:5

$250
 
加入購物車
分享到:
產品功能 包裝內容 產品規格 可用配件

Wacom 繪圖手套

商品特點:
- 黑色
- 單一尺寸 (適用左手/右手)
- 彈性、耐用、透氣
- 90%以上環保材質製作
- 環保包裝

 

Wacom 繪圖手套, Wacom Gloves, ACK4772501Z