Google GA Info Products
Wacom One (第一代) 電源供應器

產品編號:ACK44514A

限購數量:2

$941 $990
 
加入購物車
分享到:
產品功能 包裝內容 產品規格 可用配件

Wacom One (第一代) 電源供應器 (含電源插座)

適用型號:

- Wacom One (第一代):DTC133W1D

Wacom One (第一代) 電源供應器, Wacom One Power Adapter, Wacom One Power Adapter, DTC133 Power Adapter, ACK44514A